نشست دکتر دهقانی با معاون سرمایه گذاری، برنامه ریزی و امور مجلس وزارت میراث فرهنگی

نشست دکتر دهقانی و مدیرکل میراث فرهنگی استان با آقای تاجگردون، معاون سرمایه گذاری، برنامه ریزی و امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد.

در این نشست درباره نارین قلعه میبد و حریم آن، بافت تاریخی شهرستان میبد، روستاهای هدف گردشگری و زیرساخت های گردشگری شهرستان تفت و بوم گردی ها بحث و پیگیری شد.

معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی و امور مجلس وزارت میراث فرهنگی جهت زیرساخت های گردشگری در حال احداث توسط این وزارت خانه مساعدت لازم را انجام داد.

آقای تاجگردون همچنین از دکتر کمال دهقانی فیروزآبادی خواست تا مجلس به اعتبارات این وزارت خانه توجه بیشتری داشته شد.