حضور دکتر دهقانی در هشتمین جشنواره روستای رشکوئیه تفت

نماینده تفت و میبد در سخنانی از برگزارکنندگان این جشنواره تشکر کرد و گفت: فرصتی فراهم شد تا در هوای آلوده شهرها، مردم به روستای زیبای رشکوئیه بیایند.

دکتر کمال دهقانی فیروزآبادی، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده را سبب عادلانه شدن تقسیم درآمدها عنوان کرد و گفت: این درآمدها کم کم سبب ایجاد رونق در روستاها می شود.

وی با بیان اینکه عملیات آبرسانی پایدار به روستاهای شهرستان تفت در حال اجراست، گفت: در کنار آب، گاز و راه آهن ایجاد صنایع پاک سبب مهاجرت معکوس و آبادانی این منطقه می شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان تصریح کرد: باید مراقب بود تا با صنایع آلاینده هوای پاک روستا آلوده نشود و به دنبال ایجاد صنایع پاک رفت‌.